Tjänsteleverantörer

Nedan presenteras de tjänsteleverantörer som är anslutna till portalen och därmed erbjuder sina tjänster i nätet. Tryck på respektive varumärke för att läsa mer.

TillbakaBläddra bland våra tjänster

Omsorg och självständighet för seniorer

Som anhörig är känslan och stressen att inte räcka till lika tärande som välbekant. Vi vill ju finnas där för våra nära och kära men vad händer, när vi stänger dörren och går därifrån? Vår nuvarande vård- och omsorg klarar inte att tillgodose det ökade behovet av omsorg och tillsyn. Så med de erfarenheter som vi tillsammans med våra föräldrar hade samlat på oss, och med vetskapen om de utmaningar vår äldreomsorg står inför, bestämde vi oss 2017 för att utveckla Moxiam.

Rätt information

Det bästa receptet mot stress, gnagande oro och ovisshet är information – rätt information om våra nära och kära. Rätt information om deras hälsa och vad som händer hos dem när vi inte kan vara på plats.

För att kunna ge rätt information, utvecklade vi på Moxiam vår egen informationsplattform för att på ett enkelt och överskådligt sätt i en app visa läget hos våra nära.

Idag måste vi som anhöriga ta ett allt större ansvar för omsorgen om våra seniorer. Det kräver nya lösningar med rätt information om våra seniorers liv och vardag. Moxiam gör precis detta, appen informerar om dina nära och käras vardag. Och framför allt, du får direkt veta när något avviker från de vanliga rutinerna.

Moxiam är en användarvänlig och prisvärd tjänst som förbättrar livskvaliteten, bibehåller integriteten, och inte minst sprider lugn och ro för våra seniorer och deras anhöriga.

Moxiams målsättning är att bidra till en bra och trygg vardag för både våra seniorer och deras anhöriga. Vi utgår alltid från individen och bygger på grundläggande värderingar, integritet och självständighet:

  • Alla skall ha och känna kontroll över sina egna liv
  • Vi strävar alltid efter att förbättra vår livskvalitet
  • Social samvaro och relationer med vår omgivning är livsviktiga för alla människor.

Vi som startade Moxiam har en gedigen bakgrund och erfarenheter från hälso- och sjukvård, teknik och telecomindustrin.

Varje stund räknas

Låter detta intressant, besök vår webbsida: www.moxiam.se