Support

Har du problem med din tjänst? Nedan kan du läsa hur du går tillväga för att komma i kontakt med rätt support. Du kan också ta hjälp av instruktionerna för inkoppling under rubrikerna till vänster nedan.

Om du har problem med din tjänst som INTE förklaras av informationen under rubriken driftinfo behöver du felanmäla till din tjänsteleverantör. Tjänsteleverantören gör sedan flera nödvändiga felsökningar i deras egna system. I flertalet fall kan tjänsteleverantören lösa problemen på egen hand.

Om din tjänsteleverantör mot förmodan inte kan lösa just ditt problem felanmäls ditt ärende vidare till iTUX som ansvarar för det lokala nätet.

Som slutkund behöver du därmed aldrig felanmäla till någon annan än din tjänsteleverantör. Enkelt och smidigt! Tack vare denna process får vi rätt information om just DIG och dina problem. Därmed kan vi säkerställa att rätt åtgärder vidtas.